Despre noi / О нас

Prima expoziție-demonstrare a tehnicii agricole, semințelor și tehnologiilor de prelucrare a solului
Первая выставка-демонстрация сельскохозяйственной техники, семян и почвообрабатывающих технологий

Noutăți și inovații a tehnicii agricole și agregatelor de prelucrare a solului
Новинки и инновации сельхозтехники и агрегатов

Demonstrarea lucrului tehnicii agricole în condiții de cîmp
Демонстрация работы сельхозтехники в полевых условиях

Demonstrarea agregatelor de prelucrarea solului în condiții de cîmp
Демонстрация почвообрабатывающих агрегатов в действии

Loturi demonstrative cu soiuri și hibrizi a culturilor de cîmp
Демонстрационные участки с сортами и гибридами полевых культур

Tehnologii inovative de creștere a culturilor agricole de cîmp
Инновационные технология выращивания полевых культур

Noi soiuri și hibrizi de grîu, porumb și floarea soarelui
Новые сорта и гибриды пшеницы, кукурузы и подсолнечника

Lecții tematice, prezentări și seminare
Тематические лекции, презентации и семинары